BLOG YAZILARIMIZ


Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022

Kişiler ya da kişi ile kurumlar arasındaki eşya ile taşınmaz malvarlığı konusunda meydana gelen ihtilafların çözülmesinde Mersin tapu avukatı desteği alabilirsiniz. Medeni Kanuna’na bağlı olarak karşımıza çıkan hukuk ana dallarından gayrimenkul hukuk...

Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022

Vefat eden büyüğün ardından mal varlıklarının paylaşımında kanuna uygun hareket edilebilmesi için Mersin miras avukatı desteğinden yararlanmak gerekebilir. Ölüme bağlı tasarrufların yanı sıra gaiplik halinde de ölüm karinesinin varlığı de...

Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022

İcra ve iflas hukuku kapsamında yaşanabilecek uyuşmazlıklarda herhangi bir hak kabına uğramamak için Mersin icra avukatı desteğinden yararlanabilirsiniz. Türkiye'de yerleşik bireylere ve kurumlara karşı senede bağlı ve her tür alacak takibi ve tahsili i&ccedi...

Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022

Hukuki alanda en hassas konu olan ceza hukukunda uzman desteğine ihtiyaç duyulduğunda Mersin ceza avukatı hizmeti alabilirsiniz. Ancak bilindiği üzere mevzuatta ceza avukatı adından ayrı bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Dolayısıyla mahkemelerde görülen c...

Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022

Gayrimenkul hukuku kapsamında, her çeşit konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamalarında Mersin arsa avukatı desteği alabilirsiniz. Proje geliştirme aşamalarından satış devrine ilişkin tüm süre&cced...

Yazan: Aklan Hukuk | 31.5.2022

İşveren ve işçiler arasında yaşanan anlaşmazlık durumlarında Mersin işçi avukatı desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulamadığı, uzlaşmanın olmadığı ve işçinin...