Mersin Arsa Avukatı

Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022
Mersin Arsa Avukatı

Gayrimenkul hukuku kapsamında, her çeşit konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamalarında Mersin arsa avukatı desteği alabilirsiniz. Proje geliştirme aşamalarından satış devrine ilişkin tüm süreçler uzman arsa avukatından danışmanlık hizmeti alınarak yapılabilir. Bu süreçlerde meydana gelebilecek her türlü dava, icra takibi ve delil tespiti, hukuka uygun şekilde gerçekleştirilir.

Gayrimenkul ve arsa konulu davalarda hak kayıplarına uğramamak adına alanında uzman avukatlardan destek alınması tavsiye edilir. Öte yandan sadece gayrimenkul alım satım işlemlerinde değil kira süreçlerinde de hukuki destek alınabilir. Örneğin gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri bakımından yıllık takipleri avukat desteği ile yapılabilir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Türk Medeni Kanunu’nun Eşya Hukukuna ilişkin hükümleri, hukuk sistemimizde gayrimenkul hukuku kavramı altında incelenir. Bu alandaki davalarda, belirli kanunlar tatbik edilirken, en iyi gayrimenkul avukatı desteği ile pek çok alanda danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilebilir. Bilindiği üzere ev, tarla ve arsa gibi taşınmazlar, gayrimenkul olarak tabir edilir. Arapça taşımak sözcüğünden türemiş olan gayrimenkul, olumsuz ön eki ile birlikte taşınması mümkün olmayan değer anlamına gelir.

Gayrimenkul hukuku kapsamında ihtiyaç duyulan uzman desteği de gayrimenkul avukatları tarafından verilir. Arsa avukatı olarak halk arasında sık sık dile getirilen uzmanların, günümüzde gayrimenkul hukukuna ilişkin davalarda yaptıkları hizmetler arasında şunlar yer alır:

 • Gayrimenkul alım satımına ilişkin tüm tapu tescil ve iptali,
 • İpotek işlemleri,
 • İfraz ve tevhid işlemleri,
 • Gayrimenkuller üzerindeki ayni haklara ilişkin işlemler,
 • Kira sözleşmeleri,
 • Miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar

Bu tür hizmetlerde ihtilafların giderilmesi ve uzman desteğinden faydalanılması önemlidir. Gayrimenkul hukuku alanında deneyimli avukatlar ile herhangi bir hak kaybına uğramadan sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

Gayrimenkul Hukukunun Temel Hükümleri

Arapça taşınmaz anlamına gelen gayrimenkul hukukunun kapsamında araziler, tapu kütüğüne kayıtlı haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler yer alır. Hukuk sistemimizde yer alan önemli düzenlemelere göre gayrimenkul mülkiyeti, tapu kütüğüne tescil yoluyla kazanılan bir haktır. Gayrimenkul mülkiyetinin tescil dışında kazanılması ise sadece şu koşullarda meydana gelebilir:

 • Mahkeme kararı,
 • Cebri icra,
 • Miras,
 • İşgal ve
 • Kanunda düzenlenen diğer haller

Bununla birlikte gayrimenkul hukukunun temel hükümleri, Türk Medeni Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Genellikle gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin paylı mülkiyet veya el birliği ile mülkiyet paydaşlığı bulunması durumunda sorunlar yaşanır. Taraflar arasında yaşanan bu tür sorunların çözümünde TMK hükümlerinin uygulanması gerekir.

Gayrimenkul Üzerindeki Haklar Nelerdir?

Ev, arsa, işyeri ve tarla gibi taşınmaz mülkiyetine ilişkin haklar da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alır. Gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkı, daha önce bahsettiğimiz şekilde ortaya çıkarken bunun dışında da bazı haklar mevcuttur. Gayrimenkul üzerindeki hakları şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Mülkiyet hakkı,
 • Sahibine sınırlı yetkiler sağlayan ipotek hakkı,
 • İrtifak hakkı ve taşınmaz yükü

Görüldüğü üzere 3 farklı gruba ayrılan sınırlı ayni haklar da gayrimenkul hukukunda önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda meydana gelen uyuşmazlıklarda sık sık dile getirilen ipotek kavramına da değinmek gerekir. Gayrimenkul hukuku çerçevesinde ipotek, mevcut veya doğması muhtemel ya da kesin olarak bir alacağın gayrimenkul üzerinde tesis edilen işlemle güvence altına alınması anlamına gelir.

Gayrimenkul Hukuku Uyuşmazlıkları Nelerdir?

Arsa avukatı desteği ile hukuki danışmanlık ihtiyacı duyulan konular arasında gayrimenkul hukuku uyuşmazlıkları gelir. Taraflar arasında en sık rastlanan uyuşmazlıklardan bazıları şunlardır:

 • Hukuka aykırı kamulaştırma ve kamulaştırma bedelinin düşük tespit edilmesi,
 • Müteahhitler ile hak sahipleri arasında çıkan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ihtilafları,
 • Gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin elbirliğiyle mülkiyet paydaşlığı bulunması,
 • Gayrimenkul üzerindeki mülkiyet hakkı ve sınırlı ayni haklara ilişkin yolsuz tescil veya terkin yapılması
 • Arsa sahipleri ve müteahhitler arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında inşaatın geç ve eksik teslimi,
 • Kira sözleşmeleri kapsamında kirasını ödemeyen ve kira sözleşmesine aykırı eylemlerde bulunan kiracıların tahliyesi

Genellikle gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin paylı mülkiyet paydaşlığının olması ihtilaflara yol açar. Bu tür durumlarda teknik hukuki bilgi gerektiren uyuşmazlıkların çözümünde uzman desteğine ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda Mersin arsa avukatı desteği sayesinde ihtiyacınız olan danışmanlık ve dava süreci takip işlemlerini hukuka uygun şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

Uzman Arsa Avukatı Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Deneyimli ve gayrimenkul hukuku alanında uzman avukatlar olmadan, davanın açılması ve sürecin takip edilmesinde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu tür sorunlarla uğraşmadan en kısa sürede sonuca ulaşmak isteyenler için arsa avukatı danışmanlık hizmeti alınabilir. Bu hizmetler arasında en çok talep gören hukuki aşamalar şunlardan oluşur:

 • Gayrimenkul ortaklıklarında yaşanan hukuki problemlerin çözümü
 • Taşınmaz ortaklarının anlaşamaması halinde izale-i şuyu davası açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
 • Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi
 • Taşınmaz mülkler olan ev, arsa, tarla alım satımı ve bunlara ilişkin tapu tescil işlemleri
 • İpotek tesis edilmesi ve gayrimenkul üzerindeki ipoteğin hukuka uygun şekilde kaldırılması
 • İpoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takip edilmesi
 • Kiralık taşınmazlardaki kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Kiracıların tahliye edilmesinde hukuki destek
 • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi işlemleri

Görüldüğü üzere sadece arsa alım satımı ile sınırlı kalmayan gayrimenkul hukukunda anlaşmazlıkların giderilmesinde pek çok hukuki danışmanlık hizmeti sunulur. Bu hizmetlerin mutlaka alanında uzman ve gayrimenkul hukuku kapsamında deneyimli avukatlardan alınması gerektiği unutulamamalıdır.

Gayrimenkul Hukuku Davaları Nelerdir?

Gayrimenkul hukuku kapsamında yetkili ve görevli mahkemelerde görülen pek çok dava söz konusudur. Verilen danışmanlık hizmetlerinde gayrimenkul davaları için takip süreci dahil olmayıp sadece dava öncesinde ya da dava sırasında profesyonel yardım yapılır. Ancak dava takibi ile gayrimenkul hukukunda görülen şu davaların dosya hazırlanması ve mahkemeye sunulması süreci izlenebilir:

 • Ecrimisil davaları
 • Kanunen el atmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
 • Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar
 • İpotek anlaşmazlıklarından doğan davalar
 • İstihkak davaları
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Kat mülkiyeti yasası kapsamındaki ihtilaflar
 • Kira bedelinin tespit edilmesi ve diğer kira davaları
 • Önalım (şüfa) davaları
 • Gayrimenkul tapu iptal ve tescil davaları
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takip edilmesi
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesi amacıyla açılan davalar
 • Kiracının tahliyesi davaları

Bu tür davalarda herhangi bir hak kaybına uğramamak adına mutlaka deneyimli gayrimenkul avukatlarından destek alınması gerekir. Çünkü bu konuları kapsayacak şekilde geniş kapsamlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınmadığı takdirde geri dönüşü olmayan mal ve hak kayıpları yaşanabilir. İşini sağlama almak isteyen ve arsa, ev, iş yeri benzeri her türlü gayrimenkulün alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi konusunda destek talep edenler Mersin arsa avukatı hizmeti alabilirler.

 

 

Paylaş: