Mersin Ceza Avukatı

Yazan: Aklan Hukuk | 22.6.2022
Mersin Ceza Avukatı

Hukuki alanda en hassas konu olan ceza hukukunda uzman desteğine ihtiyaç duyulduğunda Mersin ceza avukatı hizmeti alabilirsiniz. Ancak bilindiği üzere mevzuatta ceza avukatı adından ayrı bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Dolayısıyla mahkemelerde görülen ceza davalarına bakan avukatların kendini ceza avukatı olarak tanımlamasına rağmen, bu halk arasında yaygınlaşan bir söylemdir. Ceza mahkemelerinde davalara bakmakla sorumlu olan ceza avukatları, esasında toplumumun en hassas sorunlarıyla uğraştıkları için alanlarında uzmanlaşmış kişiler olmalıdır.

Ceza Avukatı Nedir?

En basit tabiri ile ceza avukatı, kişi özgürlüğü açısından ve mağdur haklarının savunulması bakımından toplum tarafından da önemli bir görev üstlenir. Esasen her avukatın yaptığı gibi ceza avukatları da savunma işini hukuka uygun bir şekilde yerine getirmeye çalışır. Müvekkilinin haklarını savunmak durumunda olan tüm avukatlar gibi ceza avukatı da savunmasını yaparken farklı süreçlere değinir. Örneğin ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda mesleğini icra ettiği için uzmanlaşması gerekir.

Savunma alanının bu özellikli işlevselliği sebebiyle ceza avukatı şüpheli ya da sanığı savunurken müdafi tanımını üstlenir. Müdafi avukat olarak da tanımlanan ceza avukatları, kelime anlamı olarak koruyan, savunan ve müdafaa eden anlamlarına gelir. Özel olarak ceza yargılamasında sanığı savunan ve haklarını koruyan hukuki yetkilere sahip kişilere ceza avukatı denir.

Ceza Avukatı Ayrı Bir Branş Mıdır?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de avukatlık mesleği özel branşlara ayrılır. Pek çok ülke, mesleki alandaki sorunları en iyi şekilde ve adaletli biçimde çözüme ulaştırabilmek için avukatların da branşlaşmasını teşvik eder. Türkiye’de hem mevzuatta hem de uygulamada branş kapsamına alınan bir ceza avukatlığı bölümü söz konusu değildir. Dolayısıyla ceza avukatı ayrı bir branş olmadan mesleğini icra eder.

Ülkemizde avukatların mutlaka dikkat etmesi gereken 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar her türlü davada müvekkillerini rahatlıkla savunma hakkına sahiptir. Her avukat branşlaşma olmadan müvekkilinin davalarına bakabilir. Bu yüzden Türkiye’de ceza hukuku alanında branşlaşma söz konusu değildir. Ancak ceza davalarına giren ve ağırlıklı olarak soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteri veya mağdur vekilliği yapan avukatlar, kendilerini ceza avukatı olarak tanımlayabilir. Ceza hukuku kapsamındaki işleri takip edip savunma görevini icra eden ceza avukatı vardır.

Uzman Ağır Ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında mesleki işlemlerini yürüten avukatlar ceza avukatı olarak faaliyet gösterirken ağır cezalara bakan avukatlar da bulunur. Ağır ceza avukatı, halk arasında en çok kullanılan terimlerden biridir. Mevzuatta, bu alana spesifik olarak denk düşen bir düzenleme bulunmadığı için Türkiye’de her avukat, her türlü davaya girme yetkisine sahiptir. Günümüzde ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar, ceza hukukunda çok ayrı bir öneme sahiptir.

Ağır ceza mahkemelerindeki davalar, kişi hürriyeti ve mağdur hakları gibi konuları kapsadığı için ceza hukukunun önemli bir bölümünü teşkil eder. Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinde de uzmanlaşma çok önemlidir. Bu yüzden ceza avukatı deneyimi, mevzuatta olmasa dahi halk arasında terimleşmiş bir kavramdır. Esasen ceza avukatı kapsamında değerlendirilen avukat, mahkemelerde her türlü ceza davasına baktığı için bu şekilde tanımlanır. Örnek olarak, asliye ceza mahkemesinde yargılanan bir sanık, avukat talep ettiği zaman genellikle “Ağır ceza avukatı arıyorum” dediği için bu terim halk arasında yerleşmiş bir pratik haline gelmiştir. Türkiye’de bütün avukatlar ceza davalarına bakma yetkisine sahiptir.

Ceza Avukatı Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir Mi?

Hukuk sistemimize göre avukat, sanığın sadece hukuki temsilcisi olarak görev yapabilir. Savunma sürecinde hukuki boyutta yaşanabilecek gelişmeleri mahkeme nezdinde müvekkilini savunarak tamamlar. Öte yandan ceza avukatının savunduğu kişi yerine geçerek davaya konu olan olayı anlatması veya beyanda bulunması mümkün değildir. Yargılanan şahıs olayla ilgili kendi bilgi ve görgüsünü bizzat kendisi anlatmalıdır.

Ceza avukatının mutlaka dikkat etmesi gereken bir konu olan ceza muhakemesi, yaşanmış bir olayın mahkemede yeniden canlandırılması olayıdır. Bu süreçte deliller de göz önünde bulundurularak suç unsuru yeniden soruşturulur. Bu yüzden yaşanmış bir olayın nasıl gerçekleştiğini mahkemede anlatmak sadece o olayın parçası olan şahıslar tarafından anlatılmalıdır. Bu süreçte ceza avukatı, sanığı temsil ettiği için mahkemeye delil sunabilir veya sunulan delilleri değerlendirmeye alabilir. Aynı zamanda ceza avukatı, mahkemede gerekli itirazları yapıp tanık, müşteri ve yargılama makamı dışında olduğu halde mahkemeye katılan diğer kişilere olayı aydınlatmak için sorular sorabilir.

Ceza Avukatı En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Alanında uzman bir ceza avukatı, bir dava içinde birden fazla kişinin savunmasını üstlenebilir. Hukuk sistemimize göre ceza avukatının savunduğu kişilerin sayısıyla ilgili herhangi bir önemi bulunmaz. Burada ceza hukuku kapsamında önemli olan avukatın savunmasını üstlendiği kişiler arasında menfaat çatışması olmamasıdır. Bir başka deyişle ceza avukatı, bir davada savunduğu kişi hakkında bir savunma yaparken, diğer savunduğu kişinin haklarına zarar vermemeye dikkat etmelidir.

Ayrı bir uzmanlık gerektiren ceza hukuku alanında çok sayıda davayı takip eden ve bu alanda kendini geliştiren kişiler uzman ceza avukatı olabilir. Ceza avukatları, menfaat çelişkisi olmadığı açıkça belirlenen kişilerin savunmasını üstlenebildiği için bir davada birden fazla kişiye savunma desteği sunabilir. Eğer savunduğu kişiler arasında menfaat çatışması meydana gelirse bu durumda savunma hakkı zarar görecektir.

Ceza Avukatının Görevi Ne Zaman Biter?

Ceza mahkemelerinde görülen bir davada ceza avukatının görev süresi de en çok merak edilen konular arasında yer alır. Ceza avukatının görevi takip ettiği davanın mahkeme hakimi tarafından sonuçlandırılmasıdır. Dolayısıyla davanın karara çıkıp kararın kesinleşmesinin ardından ceza avukatının görevi sona erer. Bununla birlikte ceza avukatı, görev aldığı mahkemede dava süresi boyunca karar kesinleşinceye kadar davayı takip etmek zorundadır.

Avukat, müvekkilini savunma görevini bitirmeden önce karar yerel mahkemede verildiği için Yargıtay aşaması başlar. Dolayısıyla ceza avukatının bu aşamayı da kural olarak takip etmesi ve savunma hakkına devam etmesi gerekir. Aksi halde avukatın sözleşmesine aykırı davranması hukuki alanda başka krizler doğurabilir. Soruşturma aşamasında avukatlık görevi sadece belirli soruşturma işlemlerini kapsıyorsa, o işlemin sonuca ermesinin ardından ceza avukatının görevi son bulur.

Mersin Ceza Avukatı Hizmeti

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de ceza hukuku ve suçlunun cezalandırılması kavramları büyük önem taşır. Adalet mekanizmasının sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve toplumdaki dengeleri bozmaması için avukatlara da bazı önemli görevler düşebilir. Özellikle ülkelerdeki ekonomik sorunların arttığı dönemlerde hırsızlık, gasp ve saldırı gibi suçların artması sık sık görülür. Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında avukatlar, kanundan aldıkları bu yetki ile savunmanın hukuki yönünü üstlenebilirler.

Ceza avukatları, bu hukuk dalının en çekişmeli ve sorunlu alanında mesleklerini icra ederler. Özellikle avukatların şüpheli veya sanıkla özdeşleşmeden görevlerini yerine getirmesi çok önemlidir. Toplumda kişilerin özgürlüğünü ve mağdurların haklarını savunan ceza avukatlarının özenli ve deneyimli bireylerden seçilmesi gerekir. Bu sebeple Mersin ceza avukatı arayışınızda hukuk büromuzdan profesyonel desteği alabilir, ceza mahkemesindeki davalarda hakkınızı ideal şekilde savunabilirsiniz.

 

Paylaş: