Mersin İşçi Avukatı

Yazan: Aklan Hukuk | 31.5.2022
Mersin İşçi Avukatı

İşveren ve işçiler arasında yaşanan anlaşmazlık durumlarında Mersin işçi avukatı desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulamadığı, uzlaşmanın olmadığı ve işçinin hakkını alamadığı durumlarda iş mahkemesi davası açılmalıdır. Bu tür dava süreçlerinde iş hukuku davası süreçleri icra edilir. İşçinin, iş güvenliği hükümleri kapsamında olabilmesi için çalışma koşullarında da bazı koşulların olması gerekir. İş güvenliği hükümlerinde de yer aldığı üzere bir kişinin kanun önünde işçi sayılabilmesi için ortada iş sözleşmesi olmalıdır.

İş Hukuku ve İş Davaları

 

İş sözleşmesi ile oluşturulan işçi ve işveren sınıfındaki kişiler arasında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Öte yandan bir çalışanın iş hukuku kapsamında işçi sayılabilmesi için o iş yerinde en az 6 aylık çalışması gerekir. Bu şartların oluşması halinde iş davaları söz konusu olabilir. Açılan iş davaları arasında pek çok farklı tür bulunur. Günümüzde hukuki anlamda iş mahkemeleri tarafından görülen iş davası türleri şunlardan oluşur:

 • İşe iade davası (30 gün içinde açılmalıdır)
 • İş kazası ve meslek hastalığı tazminatı
 • Kıdem tazminatı davası
 • İhbar tazminatı davası
 • Fazla mesai ücreti davası
 • Hafta tatili ücreti
 • Ulusal bayram ve genel tatil ücretleri
 • Yıllık izin ücretleri
 • Asgari geçim indirimi
 • Kötü niyet tazminatı

Bu dava türlerinin her birinde işçilerin haklarını en iyi şekilde savunabilmesi ve kanuni haklarını kullanabilmesi için hukuki destek almaları tavsiye edilir. Bu tür durumlarda Mersin işçi avukatı desteği olarak profesyonel çözümler üreten hukuk büromuza güvenebilirsiniz.

Mersin İşçi Avukatları

 

İşçilerin Kıdem Tazminatı Alacağı Nedir?

 

İşçilerin kıdem tazminatı, en sık görülen işçi davaları arasında yer alır. İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklar genellikle kıdem tazminatıyla da ilgili olabilmektedir. Kıdem tazminatı, herhangi bir iş yerinde çalışan kişinin işten ayrılması halinde çalıştığı süreler için işyerinde harcadığı emeğin karşılığı olarak alması gereken kanuni bir haktır. Kıdem tazminatı alacağı bu hukuk dalında önemli bir yere sahip olup bazı şartlara tabi tutulmaktadır. Bu şartlar arasında işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için o iş yerinde en az 1 yıl süreyle çalışmış olmasının yanı sıra şu şartlara dikkat edilir:

 • İşverenin işçiye iyi niyetli ya da ahlaki davranmaması
 • İşçinin sağlık, niyet veya ahlak kurallarına aykırı hareket etmesi sebebiyle iş yerinde işin durması,
 • İşçinin askerlik görevinin olması,
 • İşçinin kadın olması halinde evlilik durumu,
 • İşçinin ölümü,
 • İşçinin kanunen emekli olmaya hak kazanıp emeklilik zamanının gelmesi

Görüldüğü üzere işçinin kıdem tazminatı hakkını alabilmesi için bu tür sebeplerin gündeme gelmesi gerekir. Ayrıca iş hukukunda da buna benzer bazı hususlara dikkat edilmeli ve işçinin en az 1 yıl süreyle çalışmış olması gereklidir. Kıdem tazminatı, belirli süreli iş sözleşmelerinde bulunmadığı için işçi bu tür bir hak talep edemez.

İş Hukukunda Kıdem Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer?

 

İşçi ile işveren arasında görülen davalar arasında yer alan kıdem tazminatı davası, iş mahkemesinin yoğunluğuna göre belirlenen süre içinde sonuçlanabilir. İş mahkemelerinde görülen bu davada, ortalama sonuçlandırma süresi 540 gün yani 17 ila 18 ay arasında hedeflenmektedir. Bölge adliyelerinde görülen iş davaları ise sadece 6 ila 9 ay içinde sonuçlanabilir. Öte yandan kıdem tazminatı davası süresi konusunda davanın Yargıtay aşamasına gelmesi halinde 12 ila 18 ay içinde sonuca ulaşılabilir. Bu süreçlerin daha kısa olması için mutlaka iş hukuku dalında uzman veya deneyimli bir işçi avukatı ile bağlantı kurulması gerekir. Mersin işçi avukatı arayışınızda hukuk büromuzu tercih edebilirsiniz.

Mersin İşçi Avukatı

 

İş Hukukunda İhbar Tazminatı Nedir?

 

İşçi ile işveren arasındaki davalar arasında ihbar tazminatı davası da görülür. İşçinin kanında belirtilen sürelere göre önceden haber vermeden, ihbar süresinin bitmesini beklemeden işte çıkarılması, işçinin kazandığı kanuni haklarla zıtlaşır. Bir başka deyişle, eğer işçi, belirlenen süreler içinde haber vermeden işten ayrılırsa, işverene ihbar tazminatı ödemek durumunda kalır. İşçilerin kıdem tazminatından alacak davaları, iş hukuku davaları kapsamındadır. Bununla birlikte kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı konusunda görülecek davalarda herhangi bir hak kaybına uğramamak için deneyimli içi avukatlarından profesyonel destek alınmalıdır.

İş Hukukunda İşe İade Davası Nasıl Açılır?

 

İş hukuku kapsamında sık görülen davalardan bir diğeri işe iade davasıdır. İşçinin iş güvencesi altında çalışırken, iş sözleşmesindeki herhangi bir nedene dayandırılmadan işten atılması halinde işe iade süreci gerçekleşebilir. İş Kanunu’nun 20. maddesine göre bu tür haksız sebeple iş sözleşmesi feshedilen işçinin, kanunen geçerliliği olmadığı için fesih bildirim tebliğinden itibaren, 1 ay içinde, iş mahkemesine dava açma hakkı vardır. İşe iade davası, iş hukuku kapsamında sıklıkla rastlanan davalardan biridir.

Bu süreçte işe iade davası görülüp, davanın sonuçlanmasının ardından işverenin işçiyi işe başlatması zorunlu görülür. Aynı zamanda işe iade davası sonuçlanmasına rağmen, işçi işine geri dönmez ise bu sefer de işçi işverene tazminat ödemekle yükümlüdür. Söz konusu tazminatın belirlenmesinde iş mahkemesinin belirleyeceği rakam gündeme gelir. İşe iade davalarında kabul konucu veya davanın reddi sonucu çıktığı için bu kararlara göre şu hususlar ortaya çıkar:

 • Eğer işe iade davası mahkeme tarafından kabul edilirse, işçi 1 ay içinde yeniden işine başlamak durumundadır.
 • Buna rağmen işveren işçiyi tekrar almazsa, kararın kesinleşmesine kadar geçen sürede en az 4 aylık ücreti, diğer haklarının ücretleri ve tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Bu tür durumlarda işveren 4 ay ile 8 aylık sürede tüm masrafları karşılamak durumunda kalır.
 • Öte yandan işe iade davasının reddedilmesi halinde işçi yargılama giderleri kendi avukat giderlerini ve karşı tarafın vekalet ücretini ödemekle yükümlünüdür.

İşe iade davasının reddedilmesi veya kabul edilmesine göre alınacak aksiyonlar genel anlamda bu şekilde özetlenebilir. Öte yandan işçinin verilmeyen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin ayrı davalar da açılabilir. Bu tür iş hukuku davalarında herhangi bir hak kaybına uğramamak için deneyimli Mersin işçi avukatı desteğinden yararlanabilirsiniz.

Mersin İşçi

 

İş Mahkemelerinde Zamanaşımı ve İlk Duruşma

 

İşe İade Davası 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesine göre belirlendiği için yasal süreçte bu maddede yer alan hükümler uygulanır. İşe iade davalarının ne kadar süreceği de iş mahkemesinin yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte genel anlamda Yargıtay tarafından incelenen dava, 1 ay ile 3 ay içinde kesin karara bağlanır. Ancak iş davalarının yoğunlukta olduğu mahkemelerde, işe iade davaları, kısa sürede tamamlanamayabilir. Bu süreçte en iyi sonuca ulaşmak ve hak kaybı yaşamamak için işçi avukatından destek alınması tavsiye edilir.

Öte yandan iş mahkemelerinde kıdem ve ihbar tazminatlarına dair açılan davalarda işçinin işten ayrıldığı tarih baz alınır. Dolayısıyla iş mahkemelerinde zamanaşımı süresi de bu tarihe göre belirlendiği için işçiler 10 yıl içinde yetkili mahkemeye dava açma hakkına sahiptir. İşçi ücretleri ve diğer alacaklara dair davalarda ise zaman aşımı süresi 5 yıl olarak belirlendiği için Mersin işçi avukatı desteğinden yararlanmanız önemlidir.

 

Mersin Boşanma Avukatı makalemizi okudunuz mu?
Paylaş: